os模块

晴朗的天空来之不易
2021-3-19 / 0 评论 / 809 阅读 / 正在检测是否收录...

# 打开文件

os.Open("./main.go")

# 读取文件

bufio(循环读取文件)

ioutil读取整个文件

# golang获取文件夹下面的文件列表

package main
 
import (
  "fmt"
  "io/ioutil"
)
 
func main() {
  files, _ := ioutil.ReadDir("./")
  for _, f := range files {
      fmt.Println(f.Name())
  }

原文地址 (opens new window)

0